NATJEČAJ I UVJETI ZA DODJELU NAGRADE STJEPAN ŠULEK ZA SKLADATELJSKO DJELO ZA 2023. GODINU

Temeljem Pravilnika o Nagradi Stjepan Šulek, Upravni odbor Fonda Stjepan Šulek donio je odluku o objavi natječaja za dodjelu Nagrade Stjepan Šulek za 2023. godinu za skladateljsko djelo.

 1. Skladatelji, kandidati za Nagradu, moraju udovoljavati slijedećim uvjetima:
  a) da su rođeni 1987. godine ili kasnije;
  b) da se natječu s jednom skladbom koja je prvi put javno izvedena ili snimljena (audio ili audio-video) u vremenu od 1. rujna 2021. do 31. kolovoza 2023. godine;
  c) da su državljani Republike Hrvatske;

 2. Kandidati se na natječaj mogu prijaviti sami, a mogu ih predložiti i drugi pojedinci ili ustanove. Dobitnici ove Nagrade iz prethodnih godina ne mogu se natjecati.

 3. Prijavi obvezno je priložiti:
  a) prijava (osobni podaci, poštanska adresa, adresa elektronske pošte, telefon, naziv skladbe, vrijeme i mjesto prve izvedbe, izvođač, trajanje);
  b) partitura i audio snimka (u MP3 audio formatu ili video snimka u MKV ili AVI video formatu) skladbe kojom kandidat sudjeluje u natječaju;
  c) dokaz o vremenu i mjestu prve javne izvedbe ili snimanja (koncertni program, potvrda ustanove…);
  d) kratka pisana informacija o skladbi – do pola kartice;
  e) životopis;
  f) dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice);
  g) dokaz o danu rođenja (preslika rodnog lista ili osobne iskaznice);


Prijava se šalje elektronskom prijavnicom koja se nalazi ovdje.


ROK ZA PREDAJU PRIJAVE JE 1. STUDENOGA 2023. GODINE.

Kandidata za nagradu predložit će peteročlani žiri, a konačnu će odluku donijeti Skupština Fonda. Nagrada će se dobitniku uručiti na prigodnoj svečanosti 16. siječnja 2024. godine.

Ostale obavijesti mogu se dobiti na putem e-mail adrese: info@fond-sulek.org


Zagreb, 8. rujna 2023.                                                                   Predsjednik Fonda

                                                                                                          Goran Končar v.r.